Phần mềm xử lý dữ liệu và báo cáo đo chuyển vị ngang

Mô tả

Phần mềm SiteMaster là một chương trình hiển thị và xử lý hiển thị thông số máy đo độ nghiêng mạnh mẽ. Nó có thể xử lý và trình bày tất cả các máy đo độ nghiêng trong một dự án và cũng có thể bao gồm các đồ thị dịch chuyển của chế độ xem kế hoạch liên quan đến bất kỳ lịch sử khai quật nào. SiteMaster hoạt động với bất kỳ hệ thống máy đo độ nghiêng nào tạo ra tệp dữ liệu văn bản. Dữ liệu được lưu trữ một cách có hệ thống trong một thư mục dễ sửa đổi, với các biểu đồ dịch chuyển tương ứng được tổ chức một cách đơn giản và hiệu quả. SiteMaster cũng có công cụ báo cáo cho phép nhanh chóng tạo và xuất báo cáo ở định dạng PDF hoặc MS Word.

SiteMaster Plus  cho phép nhập các bản vẽ DXF để sử dụng với Sơ đồ trang web và biểu đồ thời gian tương tác. Ngoài ra, SiteMaster Plus được cung cấp trên USB Key, cho phép sử dụng phần mềm trên bất kỳ PC nào tương thích. 

Thông tin phần mềm

Các hệ điều hành Windows® 8, 7, Vista, XP Professional
Bộ nhớ  512 MB trở lên (tối thiểu). Nhiều RAM hơn sẽ cải thiện hiệu suất ứng dụng.
Đĩa cứng 60 MB (tối thiểu)

Tài liệu tham khảo

SiteMaster 

SiteMaster_Inclinometer_Software 

SiteMaster_2018_Inclinometer_Software