Cảm biến đo nhiệt độ dạng chuỗi Model 3810 

Mô tả

Cảm biến đo nhiệt độ dạng chuỗi Model 3810 được thiết kế đo nhiệt độ cao ở Lỗ khoan, Sông băng, Đập đắp, Đê,…

Cảm biến đo nhiệt độ dạng chuỗi cho phép đo nhiều điểm hơn mà chỉ cần dùng một dây dẫn chung

Kích thước: chiều dài, số lượng cảm biến, độ phân giải  có thể tuy chỉnh theo yêu cầu khách hàng.

Ưu điểm của phương pháp này là giảm giá thành sản phẩm, dễ dàng lắp đặt.

Thiết bị dùng cho các công trình yêu cầu quan trắc trong thời gian ngắn.

Thông số kỹ thuật

Phạm vi

−20°C đến +80°C

Độ phân giải

0.1°C

Độ chính xác cảm biến

3810-1 | ±0.5°C

3810-2 | ±0.2°C

Sensor Dimensions (L × ø)

3810-1 | 45 × 16 mm (1-7 and 1-16 measurement points)

3810-2 | 64 × 22 mm (1-32 measurement points)

Tài liệu tham khảo

3800_Thermistors_3810_and_3810A_Thermistor_Strings 

3800-3810_Thermistor-Thermistor_Strings