o Đo biến dạng trong cấu kiện thép của cầu và công trình trong và sau khi xây dựng.

O Đo tải trọng trong thanh chống dùng để giằng các hố đào sâu.

O Đo biến dạng trong vỏ hầm và hệ thống neo.

o Đo ứng suất tập trung trong đường ống

O Đo chuyển vị trong bê tông bằng neo để bám bề mặt bê tông

Thiết bị đo biến dạng hàn VW bao gồm một ống thép không gỉ kín và các khối lắp để hàn hồ quang ở cả hai đầu. Nó có một dây rung được giữ căng giữa hai đầu trong ống thép không gỉ và cuộn dây tuốt được bao gồm trong hộp nylon.

Dây rung của thiết bị đo biến dạng hàn VW là lực căng giữa hai khối lắp cuối được hàn hồ quang điện vào bề mặt của bộ phận thép. Dây được kéo để dao động ở tần số cộng hưởng của nó. Tần số này phụ thuộc vào độ căng của dây, tần số này sẽ thay đổi khi biến dạng của thành viên thép. Sự thay đổi tần số được tính toán biến dạng hoặc ứng suất trực tiếp bằng đơn vị đọc VW.

Tài liệu đính kèm:

Data Sheet – 1220 – ACE