Ngày 27/05, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và kết nối thêm 24 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động vào hệ thống của thành phố.

Với việc tiếp nhận 24 trạm quan trắc không khí tự động do Công ty Trách nhiệm hữu hạn THT (Hàn Quốc) tài trợ, toàn thành phố đã có 35 trạm quan trắc không khí tự động, từng bước đáp ứng nhu cầu theo dõi diễn biến chất lượng không khí của người dân, góp phần xây dựng chính sách về bảo vệ môi trường không khí.
“Ngay sau lễ tiếp nhận, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức vận hành các trạm quan trắc không khí, kết nối với hệ thống quan trắc của thành phố, nâng cao mật độ trạm quan trắc không khí phục vụ nhu cầu theo dõi ngày càng cao của người dân,” Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 23/05, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường và quản lý đất đai trên địa bàn Hà Nội.

Báo cáo của Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy thành phố đã đưa vào vận hành 11 trạm quan trắc không khí tự động và chỉ ra 12 nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí trên toàn địa bàn.

Hà Nội kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành các cơ chế, chính sách về quản lý chất lượng không khí theo Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng.

Bộ xem xét ủy quyền cho Hà Nội phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường với các dự án nhóm A trên địa bàn đã được Thủ tướng ủy quyền cho TP phê duyệt chủ trương đầu tư; cần có chế tài xử lý các cơ sở xả thải ra môi trường không đạt quy chuẩn, có thể xem xét cho tạm dừng hoạt động.

Hà Nội kiến nghị các Bộ, ngành cần đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật khí thải đối với tất cả các loại phương tiện nhưng phải cập nhật các tiêu chuẩn của quốc tế, tránh việc ban hành tiêu chuẩn đuổi theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khánh Ly (moitruong.com.vn/TH theo TTXVN/Baophapluat)