Đầu dò Frost Probe

Mô tả

Đầu dò Frost Probe là một công cụ đơn giản được sử dụng để đo quá trình đóng băng và độ sâu băng tan trong đất. 

Dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn so với các phương pháp đo khác.

Thiết bị được bảo vệ 2 đầu, một thanh kéo được lắp đặt ở trên cùng để tháo thiết bị và lấy số đo.

Thông số kỹ thuật

Ống ngoài

PVC, O.D 60 mm

Ống bên trong

Clear, O.D 17,5 mm

Chiều dài

1 đến 3 m ( theo yêu cầu)

Dung dịch chất lỏng

Xanh metylen

Tài liệu tham khảo

Datasheet Frost Probe

Muanual Frost Probe