Đo chuyển vị 2-3 chiều như đập, mái dốc, đường hầm, v.v.

Lăng kính ba lớp Model 7510 có độ sáng cao vì sử dụng khúc xạ ánh sáng và phạm vi tác dụng của nó lên tới 500m. Ngoài ra, có thể sử dụng để đo 3 chiều nhưng phải cẩn thận để tránh rơi vỡ.

Tài liệu đính kèm:

Data Sheet – 7500 – 7510 – ACE