Máy đo độ giãn băng kỹ thuật số là một thước đo các điểm đo dịch chuyển tương đối nhỏ bằng cách sử dụng cách sử dụng như sau:

o Biến dạng không ổn định của mái dốc và sự dịch chuyển của kết cấu

o Đo quy đổi áp dụng cho

o Đo lượng không gian ngầm

Tài liệu đính kèm:

Data Sheet – 2350D – ACE