Thiết bị G-200 Fall Cone Apparatus 

Mô tả

Thiết bị G-200 Fall Cone được sử dụng để xác định độ bền cắt không thoát nước và độ nhạy của đất sét không bị xáo trộn và đúc lại.

Tính năng

Đo nhanh và chính xác

Di động, dễ sử dụng

Ứng dụng

Xác định độ bền cắt không thoát nước

Xác định giới hạn chất lỏng (số mịn)

Xác định độ nhạy của đất sét nguyên khối và tái tạo

Thông số kỹ thuật

Độ sâu (mm)

Góc đỉnh

Khối lượng ( g ) 

Độ bền cắt không thoát nước

5–20

60 ° 10 1–0.063

5–15

60 ° 60

6–0,67

5–15

30 ° 100

40–4,5

4–15 30 ° 400

250–18

Tài liệu tham khảo

Datasheet G-200 Fall Cone Apparatus