Thiết bị đo biến dạng nhúng kiểu 1240 VW được thiết kế để đo biến dạng trong bê tông cốt thép và bê tông khối lớn. Khối hoa thị được sử dụng để gắn thiết bị đo biến dạng nhúng 2—4 VW trên các bộ phận thép theo bốn hướng để đo độ lớn, hướng phân bố và xu hướng của biến dạng. Vỏ bọc không có thiết bị đo ứng suất được sử dụng để xác minh sự khác biệt của biến dạng giữa điều kiện không có ứng suất và tải, và để tìm ra xu hướng của ứng suất sau khi nhúng vào đập và kè.

Thiết bị đo biến dạng nhúng VW được cấu tạo bởi một ống thép không gỉ với mặt bích ở cả hai đầu. Bên trong ống có một dây rung gần bằng cuộn tuốt được giữ căng giữa hai đầu ống.

Dây rung của thiết bị đo biến dạng nhúng VW là lực căng giữa hai mặt bích cuối được cố định bên trong bê tông. Dây được kéo để nó dao động ở tần số cộng hưởng của nó. Tần số này phụ thuộc vào độ căng của dây, tần số này sẽ thay đổi theo độ căng của bê tông. Sự thay đổi tần số được tính toán biến dạng hoặc ứng suất trực tiếp bằng đơn vị đọc VW.

Thiết bị đo được trang bị một thiết bị nhiệt độ để bù các biến đổi nhiệt độ.

Tài liệu đính kèm:

Data Sheet – 1240 – ACE