Mẫu 1010

Thiết bị đo nhiệt độ VW bao gồm một thân đầu dò bằng thép không gỉ có gắn phần tử cảm biến VW. Đồng hồ đo được thiết kế để đo nhiệt độ, cung cấp nguyên tắc rằng hệ số giãn nở nhiệt của thân và dây là khác nhau.

Tín hiệu tần số từ thiết bị đo nhiệt độ VW rất ổn định và chính xác. Nó cũng không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong điện trở của cáp do thấm nước và không có vấn đề gì do thiết bị nhiệt độ chung như cặp nhiệt điện và nhiệt kế sử dụng nó gây ra.

Những thiết bị đo này rất chắc chắn và cho phép nó tồn tại trong những môi trường khắc nghiệt nhất.

o Đo nhiệt độ trong kết cấu bê tông

o Đo nhiệt độ trong bê tông trong quá trình đóng rắn

o Đo nhiệt độ lỗ khoan trong khu vực đập

Tài liệu đính kèm:

Data Sheet – 1010 – ACE