Thuận Phong cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh trọn bộ thiết bị đo mực nước thấm.

Ứng dụng

Đo đường bão hòa của đất

Quan trắc thấm các hồ đập nhỏ

Kiểm soát, nâng cao an toàn đập