Thiết bị đo áp xuất CP1 và CP15 

Mô tả

Máy đo áp suất ống đứng CP (hoặc Casagrande) được sử dụng để đo áp suất nước lỗ rỗng và mực nước trong đất thấm trong nhiều ứng dụng địa kỹ thuật.

Tính năng

Hoạt động lâu dài, chính xác

Rất kinh tế

Dễ dàng cài đặt

Ứng dụng

Độ ổn định của mái dốc

Hiệu suất của đập và kè

Hiệu quả của các kỹ thuật cải tạo mặt bằng

Ảnh hưởng của việc xây dựng đối với các công trình xung quanh

Sự cố rút nước do quá trình khử nước và kiểm tra bơm

Độ thấm qua các cấu trúc đất

Thông số kỹ thuật

Model CP1 CP15
Kiểu Nhựa xốp Nhựa xốp
Dài  350 mm 300 mm, 600 mm
Đường kính 33 mm 38 mm
Bộ điều chỉnh 3/4 Sch 40 ống tùy chọn ống đứng PVC 19-25mm
Lọc ~ 50 μm, ~ 10 kPa 

Tài liệu tham khảo

Datasheet CP1 & CP15 Standpipe Piezo

Manual CP1 & CP15 Standpipe Piezo