Bộ khuếch đại điện áp Model VA10 được thiết kế để phục hồi điện áp DC giảm do điện trở tăng được tăng theo độ dày và chiều dài.

Điện áp đầu ra của bộ khuếch đại điện áp thường được sử dụng DC 12V. Trong trường hợp tăng điện trở của cáp cảm biến điện áp một chiều thì sẽ xảy ra hiện tượng sụt áp và dẫn đến giảm điện áp. Để truyền đi xa mà không bị sụt áp, cứ cách 500m phải lắp bộ khuếch đại điện áp.

Nó hữu ích ở các đập hoặc dốc được sử dụng cáp kéo dài và nó có thể được giải quyết đối với sự sụt giảm điện áp trong giá trị đầu ra của cảm biến dựa trên tương tự phù hợp với vấn đề sụt áp nguồn cung cấp.

Tài liệu đính kèm:

DataSheet – VA10 – ACE