Trạm thời tiết hoàn chỉnh CWS-1 là một hệ thống  quan trắc thời tiết  được thiết kế để phù hợp với các ứng dụng yêu cầu dữ liệu thời tiết chính xác. Hệ thống sử dụng các cảm biến chất lượng cao nhất và phần cứng gắn chắc chắn để đảm bảo truyền dữ liệu đáng tin cậy.

Trạm thời tiết bao gồm cột chính cao 2m được gắn với cánh tay chéo và hộp nối. Đối với các tùy chọn cảm biến tùy chỉnh xin vui lòng gọi cho chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh các đơn đặt hàng tùy chỉnh.

 

Kết nối cùng:

+ Thiết bị đo mưa

+Thiết bị đo nhiệt độ/ độ ẩm

+ Thiết bị đo nhiệt độ/ đo sương

+ Thiết bị đo hướng gió

+Thiết bị đo tốc độ gió

+ Thiết bị đo áp suất khí quyến

+ Thiết bị đo bức xạ mặt trời

 

Tài liệu kỹ thuật đính kèm:
cws_user_s_manual_rev171005.pdf
cws_assembly_instructions_8.17.pdf
cws_spec_171024.pdf